Wyszyński Niedziela 1:00 pm

Data Imprezy

12/12/2021

Czas Imprezy

1:00 PM

Miejsce Imprezy

PickWick
5 S Prospect Ave., Park Ridge

Organizator

JP2Group

Event Details
Kategoria: Film
Wyszyński Niedziela 1:00 pm

SpektakularnafilmowarealizacjaopowiadającanieznaneszerszejpublicznościlosywojenneksiędzaporucznikaStefanaWyszyńskiego - przyszłegoPrymasaPolski. Jest rok 1944, w ferworzewojnypoznajemymłodegoksiędzaWyszyńskiego, któryniedawnozostałmianowanykapelanemoddziałunatereniePuszczyKampinoskiej. Równolegledziała on w powstańczymszpitalu. Wszyscyznają go tam pod pseudonimem „Radwan III”.
Wojennarzeczywistość jest dlaks. Wyszyńskiegokuźniącharakteru, walką o nadziejęimiłość, szczególniewobecnieprzyjaciół. Jak w wojennejcodziennościmamywybaczać - pytabohater. W czasiekrytycznychsytuacji, takich jak rewizjaszpitalaprzezoddziały SS czypodczasłapanki, Wyszyńskistaje w obliczu próby. Starasiędzielniewspieraćswoichkompanów, dodającimnadziei.

Widziana w oddalipłonąca Warszawa iprzynoszoneprzezwiatrspalonefragmentyksiążek, przypominają o trwającym w mieściePowstaniu. Kolejnetransportyrannychzestolicywymagająnatychmiastowejopieki, a niemieckiepatroleprzeczesująteren w poszukiwaniuwycofującychsiębohaterów. W tychniezwykletrudnychczasachhartujesięsiładuchaiwielkośćsercaprzyszłegoPrymasaPolski. W ogłuszającymhukuostrzałówartyleryjskich, przyłóżkachzabandażowanychPowstańców czypodczasmrożącychkrew w żyłachspotkań z bezdusznymihitlerowskimiżołnierzami – wiaraks. por. Wyszyńskiegohartujesięikształci.
„Wyszyński - zemstaczyprzebaczenie” to opowieść o człowieku, który w obliczuwojnymusidokonywaćtrudnychwyborów iodpowiedziećsobienapytanie „Jak miłowaćnieprzyjaciół, kiedyprzyszłonam do nichstrzelać?”